Kontaktujte nás:

tel.: 0904 153 606
e-mail: stromis@vlachovo.eu

Adresa:

Občianske združenie Stromíš
Letná 71
049 24 Vlachovo


Darujte nám svoje 2% z dane

Aj vy môžete darovať svoje 2% z dane Folklórnemu súboru Stromíš... viac

Jozefovské jarné spevy

Na Jozefa, 19.marca 2011, sa v rámci zachovávania tradičných jarných zvykov ( rozlúčka so zimou a vítanie jari), uskutočnia vo Vlachove Jozefovské jarné spevy. Organizátori , Občianske združenie Stromíš a Obec Vlachovo ponúkajú možnosť speváckym a folklórnym skupinám prezentovať svoj repertoár na tomto ojedinelom podujatí. Dĺžka vystúpenia bude v rozsahu 10-15 minút.

Vzhľadom na finančnú situáciu, náklady na prepravu a vystúpenie si hradí účinkujúci kolektív.
Usporiadatelia zabezpečujú stravu a občerstvenie pre účinkujúcich a výmenné vystúpenie Folklórneho súboru Stromíš, čím sa rozšíria možnosti na ďalšiu spoluprácu.

Folklórne a spevácke skupiny, ktoré majú záujem a vhodný repertoár prosíme, aby vyplnili priloženú prihlášku s repertoárom a vrátili ju najneskôr do 1. marca 2011.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na dole uvedenom kontakte.

Kontakt:

Ján Stachura, predseda OZ Stromíš
Tel.: 0902 061 232
e-mail : stromis@vlachovo.eu
www.stromis.vlachovo.eu


MOTTO:

Slováci boli odjakživa ťažko skúšaní, ale hudba, folklór a odkazy našich predkov zdvíhali našich ľudí zo zeme bez rozdielu, či to bol Rusín, Slovák, Róm.

Dôležité je uvedomiť si, že každý človek si je rovný. Pretože všetci sme tu na tejto Zemi len na krátkej návšteve.“

© 2010 - 2013 Občianske združenie Stromíš
Všetky práva vyhradené

Vytvorilo: inMAD Design