Kontaktujte nás:

tel.: 0904 153 606
e-mail: stromis@vlachovo.eu

Adresa:

Občianske združenie Stromíš
Letná 71
049 24 Vlachovo


Darujte nám svoje 2% z dane

Aj vy môžete darovať svoje 2% z dane Folklórnemu súboru Stromíš... viac

Podmo na tanec, škola gemerských ľudových tancov 2

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave organizuje druhú časť školy gemerských ľudových tancov Podmo na tanec, ktorá sa uskutoční v sobotu 23. októbra vo Vlachove. Hlavnou témou budú tance horného Gemera a konkrétnejšie sa budeme venovať tradičnej ľudovej kultúre a tanečným motívom z Vlachova.

Lektori Ing. Ladislav Bačinský a Mgr. Juraj Kováč v teoretickej a praktickej polohe priblížia tanečný materiál z tejto oblasti. Účastníci sa naučia základné tanečné prvky a motívy tancov valaského charakteru, ženských tancov, potom pri muzike a v rámci voľnej zábavy si ich docvičia.

Podujatia sa môžu zúčastniť vedúci, choreografi i členovia folklórnych súborov a skupín, detských folklórnych súborov ako aj ďalší záujemcovia o tanec. Škola tanca je plánovaná od 10.00 do 22.00 hodiny, preto je potrebné počítať s programom na celý deň.

Účastnícky poplatok 3 €, zaplatí účastník pri prezentácii.

V prílohe Vám posielame záväznú prihlášku, ktorú prosíme v prípade záujmu vyplniť a vrátiť poštou, alebo e-mailom, najneskôr do 11.10.2010. Na základe Vašej vyplnenej prihlášky Vám pošleme harmonogram.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

S pozdravom

Mgr. Helena Novotná
riaditeľka GOS

Vybavuje: M. Ferenczová
Mobil: 0903 857 286


» Záväzná prihláška

MOTTO:

Slováci boli odjakživa ťažko skúšaní, ale hudba, folklór a odkazy našich predkov zdvíhali našich ľudí zo zeme bez rozdielu, či to bol Rusín, Slovák, Róm.

Dôležité je uvedomiť si, že každý človek si je rovný. Pretože všetci sme tu na tejto Zemi len na krátkej návšteve.“

© 2010 - 2013 Občianske združenie Stromíš
Všetky práva vyhradené

Vytvorilo: inMAD Design