Kontaktujte nás:

tel.: 0904 153 606
e-mail: stromis@vlachovo.eu

Adresa:

Občianske združenie Stromíš
Letná 71
049 24 Vlachovo


Darujte nám svoje 2% z dane

Aj vy môžete darovať svoje 2% z dane Folklórnemu súboru Stromíš... viac

Vystúpenie žiakov husľovej školy Vlachovo

16. decembra sa konal v Štátnom divadle v Košiciach Vianočný triedny koncert žiakov p. uč. Alžbety Czimovej. Na tomto koncerte sa ako hostia predstavili aj žiaci vlachovskej husľovej školy. Spolu s košickými deťmi zahrali krásne vianočné koledy, ale aj náročné barokové skladby. V samostatnom bloku sa predstavili vlachovčatá spolu so svojimi rodičmi s programom Deti hrajú a rodičia tancujú. Huslisti zahrali a rodičia zatancovali tanec Pri liptovskej muzike.

Vystúpenie malo veľký úspech a zožalo neutíchajúci potlesk plného hľadiska. Na záver koncertu sme si spoločne zaspievali Tichú noc, čím sme sa príjemne naladili na nadchádzajúce vianočné sviatky.

Touto cestou srdečne ďakujeme rodičom a tanečníkom z FS Stromíš, že podporili túto skvelú myšlienku a zatancovali si spolu. Pani učiteľke Alžbete Czimovej ďakujeme za možnosť prezentovať sa na doskách Štátneho divadla. A vďaka aj za pohostenie, ktoré pre nás pripravili po koncerte rodičia košických detí.

Mgr. Slávka Gallová


MOTTO:

Slováci boli odjakživa ťažko skúšaní, ale hudba, folklór a odkazy našich predkov zdvíhali našich ľudí zo zeme bez rozdielu, či to bol Rusín, Slovák, Róm.

Dôležité je uvedomiť si, že každý človek si je rovný. Pretože všetci sme tu na tejto Zemi len na krátkej návšteve.“

© 2010 - 2013 Občianske združenie Stromíš
Všetky práva vyhradené

Vytvorilo: inMAD Design